เที่ยวบิน ตารางบิน Garuda Indonesia

สายการบิน Garuda Indonesia มีเส้นทางการบินให้บริการ 22 เส้นทาง และจำนวนเที่ยวบิน 62 เที่ยวบิน ดังนี้

เส้นทางบิน เที่ยวบิน (Flight Number)
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Jakarta GA 867 | GA 869 |
จาก Abu Dhabi ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ GA 9036 | GA 9038 |
จาก สมุย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ GA 9189 | GA 9563 | GA 9595 | GA 9621 | GA 9623 | GA 9711 | GA 9713 | GA 9717 | GA 9719 | GA 9723 |
จาก Siem Reap ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ GA 9199 | GA 9201 |
จาก Moscow ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ GA 9403 | GA 9413 |
จาก Muscat ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ GA 9433 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป สมุย GA 9560 | GA 9592 | GA 9712 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ภูเก็ต GA 9564 | GA 9566 | GA 9568 | GA 9690 |
จาก ภูเก็ต ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ GA 9565 | GA 9567 | GA 9689 | GA 9691 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป กระบี่ GA 9570 | GA 9692 | GA 9695 |
จาก กระบี่ ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ GA 9571 | GA 9694 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป เชียงใหม่ GA 9574 | GA 9624 | GA 9696 |
จาก เชียงใหม่ ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ GA 9575 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป เชียงราย GA 9578 | GA 9698 | GA 9704 |
จาก เชียงราย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ GA 9579 | GA 9699 | GA 9705 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ลำปาง GA 9580 | GA 9700 | GA 9706 |
จาก ลำปาง ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ GA 9581 | GA 9701 | GA 9707 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป สุโขทัย GA 9582 | GA 9684 |
จาก สุโขทัย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ GA 9583 | GA 9685 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Phnom Penh GA 9588 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ตราด GA 9680 | GA 9682 | GA 9686 |
จาก ตราด ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ GA 9681 | GA 9683 | GA 9687 |