เที่ยวบิน ตารางบิน Vietnam Airlines

สายการบิน Vietnam Airlines มีเส้นทางการบินให้บริการ 20 เส้นทาง และจำนวนเที่ยวบิน 58 เที่ยวบิน ดังนี้

เส้นทางบิน เที่ยวบิน (Flight Number)
จาก Abu Dhabi ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ VN 3280 | VN 3282 | VN 3284 |
จาก Tel Aviv-Yafo ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ VN 3298 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป สมุย VN 3759 | VN 3761 | VN 3915 | VN 3919 | VN 3929 | VN 3931 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป กระบี่ VN 3881 | VN 3883 | VN 3937 |
จาก เชียงใหม่ ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ VN 3886 |
จาก สมุย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ VN 3900 | VN 3914 | VN 3916 | VN 3918 | VN 3922 | VN 3930 | VN 3932 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป เชียงใหม่ VN 3901 | VN 3903 | VN 3977 | VN 3979 | VN 3983 |
จาก ภูเก็ต ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ VN 3908 | VN 3984 | VN 3986 | VN 3988 | VN 3992 | VN 3994 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป ภูเก็ต VN 3909 | VN 3989 | VN 3991 | VN 3993 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Phu Quoc VN 3911 |
จาก กระบี่ ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ VN 3936 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Da Nang VN 3971 | VN 626 |
จาก เชียงราย ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ VN 3972 | VN 3974 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป เชียงราย VN 3973 | VN 3975 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Ho Chi Minh City VN 600 | VN 604 | VN 606 |
จาก Ho Chi Minh City ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ VN 601 | VN 605 | VN 607 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Hanoi VN 610 | VN 614 | VN 618 |
จาก Hanoi ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ VN 611 | VN 615 | VN 619 |
จาก ภูเก็ต ไป Ho Chi Minh City VN 624 |
จาก Ho Chi Minh City ไป ภูเก็ต VN 625 |