เช็คสถานะเที่ยวบิน ตารางบิน ราคาตั๋วเครื่องบิน จาก Tokyo ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ

ราคาตั๋วเครื่องบิน จาก Tokyo ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ

เที่ยวบิน ตารางบิน จาก Tokyo ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ

จาก Tokyo ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยเครื่องบินประมาณ 4 ชั่วโมง 50 นาที เส้นทาง จาก Tokyo ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ มีเที่ยวบินทั้งสิ้น 6 เที่ยวบิน สามารถตรวจสอบตารางบิน เส้นทางบิน ได้ดังนี้

สายการบิน เที่ยวบิน (Flight Number) ออกจากต้นทาง ถึงปลายทาง
Thai AirAsia X XJ 601 09:15 14:05 รายละเอียด
Scoot TR 869 09:35 14:55 รายละเอียด
Thai Lion Air SL 301 10:30 15:45 รายละเอียด
NokScoot XW 101 13:55 19:10 รายละเอียด
Thai AirAsia X XJ 603 14:25 19:55 รายละเอียด
Thai AirAsia X XJ 607 20:15 01:25 รายละเอียด

คำถามที่พบบ่อย ของเที่ยวบิน จาก Tokyo ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ
จาก Tokyo ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมง โดยเครื่องบิน ?
เครื่องบินจาก Tokyo ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 50 นาที
จาก Tokyo ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ระยะทางกี่กิโลเมตร ?
เครื่องบินจาก Tokyo ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ มีระยะทางประมาณ 4646 กิโลเมตร หรือ 2887 ไมล์
สายการบิน จาก Tokyo ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ มีอะไรบ้าง ?
สายการบินที่มีเที่ยวบินให้บริการ จาก Tokyo ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ได้แก่ Thai AirAsia X 3 เที่ยวบิน, NokScoot 1 เที่ยวบิน, Scoot 1 เที่ยวบิน, Thai Lion Air 1 เที่ยวบิน
เที่ยวบินแรก จาก Tokyo ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ออกเดินทางเวลาใด ?
XJ 601 เป็นเที่ยวบินแรก จาก Tokyo ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ออกเดินทางเวลา 09:15
เที่ยวบินสุดท้าย จาก Tokyo ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ออกเดินทางเวลาใด ?
XJ 607 เป็นเที่ยวบินสุดท้าย จาก Tokyo ไป ดอนเมือง - กรุงเทพ ออกเดินทางเวลา 20:15