สนามบินอุตรดิตถ์ - Uttaradit Airport (UTR)

สนามบินอุตรดิตถ์ โดยมีตารางเที่ยวบินดังนี้