สนามบินสุราษฎร์ธานี - Surat Thani Airport (URT)

สนามบินสุราษฎร์ธานี มีเที่ยวบินขาออกจากสุราษฎร์ธานี ภายในประเทศทั้งสิ้น 25 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาเข้าสุราษฎร์ธานี ภายในประเทศทั้งสิ้น 27 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาออกจากสุราษฎร์ธานี ระหว่างประเทศทั้งสิ้น 6 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาเข้าสุราษฎร์ธานี ระหว่างประเทศทั้งสิ้น 8 เที่ยวบิน โดยมีตารางเที่ยวบินดังนี้

เที่ยวบินขาออกสุราษฎร์ธานี ภายในประเทศ
เที่ยวบินขาเข้าสุราษฎร์ธานี ภายในประเทศ
เที่ยวบินขาออกสุราษฎร์ธานี ระหว่างประเทศ
เที่ยวบินขาเข้าสุราษฎร์ธานี ระหว่างประเทศ