สนามบินระนอง - Ranong Airport (UNN)

สนามบินระนอง มีเที่ยวบินขาออกจากระนอง ภายในประเทศทั้งสิ้น 5 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาเข้าระนอง ภายในประเทศทั้งสิ้น 4 เที่ยวบิน โดยมีตารางเที่ยวบินดังนี้

เที่ยวบินขาออกระนอง ภายในประเทศ
เที่ยวบินขาเข้าระนอง ภายในประเทศ