สนามบินอุบลราชธานี - Ubon Ratchathani Airport (UBP)

สนามบินอุบลราชธานี มีเที่ยวบินขาออกจากอุบลราชธานี ภายในประเทศทั้งสิ้น 33 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาเข้าอุบลราชธานี ภายในประเทศทั้งสิ้น 30 เที่ยวบิน โดยมีตารางเที่ยวบินดังนี้

เที่ยวบินขาออกอุบลราชธานี ภายในประเทศ
เที่ยวบินขาเข้าอุบลราชธานี ภายในประเทศ