สนามบินตรัง - Trang Airport (TST)

สนามบินตรัง มีเที่ยวบินขาออกจากตรัง ภายในประเทศทั้งสิ้น 8 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาเข้าตรัง ภายในประเทศทั้งสิ้น 8 เที่ยวบิน โดยมีตารางเที่ยวบินดังนี้

เที่ยวบินขาออกตรัง ภายในประเทศ
เที่ยวบินขาเข้าตรัง ภายในประเทศ