สนามบินตาก - Tak Airport (TKT)

สนามบินตาก โดยมีตารางเที่ยวบินดังนี้