สนามบินตาคลี - Takhli Airport (TKH)

สนามบินตาคลี โดยมีตารางเที่ยวบินดังนี้