สนามบินสุโขทัย - Sukhothai Airport (THS)

สนามบินสุโขทัย มีเที่ยวบินขาออกจากสุโขทัย ภายในประเทศทั้งสิ้น 29 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาเข้าสุโขทัย ภายในประเทศทั้งสิ้น 28 เที่ยวบิน โดยมีตารางเที่ยวบินดังนี้

เที่ยวบินขาออกสุโขทัย ภายในประเทศ
เที่ยวบินขาเข้าสุโขทัย ภายในประเทศ