สนามบินตราด - Trat Airport (TDX)

สนามบินตราด มีเที่ยวบินขาออกจากตราด ภายในประเทศทั้งสิ้น 18 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาเข้าตราด ภายในประเทศทั้งสิ้น 48 เที่ยวบิน โดยมีตารางเที่ยวบินดังนี้

เที่ยวบินขาออกตราด ภายในประเทศ
เที่ยวบินขาเข้าตราด ภายในประเทศ