สนามบินสงขลา - Songkhla Airport (SGZ)

สนามบินสงขลา โดยมีตารางเที่ยวบินดังนี้