สนามบินร้อยเอ็ด - Roi Et Airport (ROI)

สนามบินร้อยเอ็ด มีเที่ยวบินขาออกจากร้อยเอ็ด ภายในประเทศทั้งสิ้น 8 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาเข้าร้อยเอ็ด ภายในประเทศทั้งสิ้น 9 เที่ยวบิน โดยมีตารางเที่ยวบินดังนี้

เที่ยวบินขาออกร้อยเอ็ด ภายในประเทศ
เที่ยวบินขาเข้าร้อยเอ็ด ภายในประเทศ