สนามบินพัทยา - Pattaya Airport (PYX)

สนามบินพัทยา โดยมีตารางเที่ยวบินดังนี้