สนามบินสุรินทร์ - Surin Airport (PXR)

สนามบินสุรินทร์ โดยมีตารางเที่ยวบินดังนี้