สนามบินแพร่ - Phrae Airport (PRH)

สนามบินแพร่ มีเที่ยวบินขาออกจากแพร่ ภายในประเทศทั้งสิ้น 2 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาเข้าแพร่ ภายในประเทศทั้งสิ้น 2 เที่ยวบิน โดยมีตารางเที่ยวบินดังนี้

เที่ยวบินขาออกแพร่ ภายในประเทศ
เที่ยวบินขาเข้าแพร่ ภายในประเทศ