สนามบินเพชรบูรณ์ - Phetchabun Airport (PHY)

สนามบินเพชรบูรณ์ โดยมีตารางเที่ยวบินดังนี้