สนามบินปัตตานี - Pattani Airport (PAN)

สนามบินปัตตานี โดยมีตารางเที่ยวบินดังนี้