สนามบินนครราชสีมา - Nakhon Ratchasima Airport (NAK)

สนามบินนครราชสีมา มีเที่ยวบินขาออกจากนครราชสีมา ภายในประเทศทั้งสิ้น 1 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาเข้านครราชสีมา ภายในประเทศทั้งสิ้น 1 เที่ยวบิน โดยมีตารางเที่ยวบินดังนี้

เที่ยวบินขาออกนครราชสีมา ภายในประเทศ
เที่ยวบินขาเข้านครราชสีมา ภายในประเทศ