สนามบินแม่สอด - Mae Sot Airport (MAQ)

สนามบินแม่สอด มีเที่ยวบินขาออกจากแม่สอด ภายในประเทศทั้งสิ้น 8 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาเข้าแม่สอด ภายในประเทศทั้งสิ้น 7 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาออกจากแม่สอด ระหว่างประเทศทั้งสิ้น 1 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาเข้าแม่สอด ระหว่างประเทศทั้งสิ้น 1 เที่ยวบิน โดยมีตารางเที่ยวบินดังนี้

เที่ยวบินขาออกแม่สอด ภายในประเทศ
เที่ยวบินขาเข้าแม่สอด ภายในประเทศ
เที่ยวบินขาออกแม่สอด ระหว่างประเทศ
เที่ยวบินขาเข้าแม่สอด ระหว่างประเทศ