สนามบินสนามบินกัวลาลัมเปอร์ - Airport (KUL)

สนามบินสนามบินกัวลาลัมเปอร์ มีเที่ยวบินขาออกจากสนามบินกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างประเทศทั้งสิ้น 77 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาเข้าสนามบินกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างประเทศทั้งสิ้น 70 เที่ยวบิน โดยมีตารางเที่ยวบินดังนี้

เที่ยวบินขาออกสนามบินกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างประเทศ
เที่ยวบินขาเข้าสนามบินกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างประเทศ