สนามบินนครพนม - Nakhon Phanom Airport (KOP)

สนามบินนครพนม มีเที่ยวบินขาออกจากนครพนม ภายในประเทศทั้งสิ้น 6 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาเข้านครพนม ภายในประเทศทั้งสิ้น 6 เที่ยวบิน โดยมีตารางเที่ยวบินดังนี้

เที่ยวบินขาออกนครพนม ภายในประเทศ
เที่ยวบินขาเข้านครพนม ภายในประเทศ