สนามบินขอนแก่น - Khon Kaen Airport (KKC)

สนามบินขอนแก่น มีเที่ยวบินขาออกจากขอนแก่น ภายในประเทศทั้งสิ้น 34 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาเข้าขอนแก่น ภายในประเทศทั้งสิ้น 32 เที่ยวบิน โดยมีตารางเที่ยวบินดังนี้

เที่ยวบินขาออกขอนแก่น ภายในประเทศ
เที่ยวบินขาเข้าขอนแก่น ภายในประเทศ