สนามบินสนามบินหนานฉาง - Airport (KHN)

สนามบินสนามบินหนานฉาง มีเที่ยวบินขาออกจากสนามบินหนานฉาง ระหว่างประเทศทั้งสิ้น 4 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาเข้าสนามบินหนานฉาง ระหว่างประเทศทั้งสิ้น 3 เที่ยวบิน โดยมีตารางเที่ยวบินดังนี้

เที่ยวบินขาออกสนามบินหนานฉาง ระหว่างประเทศ
เที่ยวบินขาเข้าสนามบินหนานฉาง ระหว่างประเทศ