สนามบินกำแพงแสน - Kamphaeng Saen Airport (KDT)

สนามบินกำแพงแสน โดยมีตารางเที่ยวบินดังนี้