สนามบินสนามบินเจดดะห์ - Airport (JED)

สนามบินสนามบินเจดดะห์ มีเที่ยวบินขาออกจากสนามบินเจดดะห์ ระหว่างประเทศทั้งสิ้น 8 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาเข้าสนามบินเจดดะห์ ระหว่างประเทศทั้งสิ้น 0 เที่ยวบิน โดยมีตารางเที่ยวบินดังนี้

เที่ยวบินขาออกสนามบินเจดดะห์ ระหว่างประเทศ
เที่ยวบินขาเข้าสนามบินเจดดะห์ ระหว่างประเทศ