สนามบินสนามบินอินชอนที่เกาหลีใต้ - Airport (ICN)

สนามบินสนามบินอินชอนที่เกาหลีใต้ มีเที่ยวบินขาออกจากสนามบินอินชอนที่เกาหลีใต้ ระหว่างประเทศทั้งสิ้น 42 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาเข้าสนามบินอินชอนที่เกาหลีใต้ ระหว่างประเทศทั้งสิ้น 28 เที่ยวบิน โดยมีตารางเที่ยวบินดังนี้

เที่ยวบินขาออกสนามบินอินชอนที่เกาหลีใต้ ระหว่างประเทศ
เที่ยวบินขาเข้าสนามบินอินชอนที่เกาหลีใต้ ระหว่างประเทศ