สนามบินสนามบินไฮเดอราบาด - Airport (HYD)

สนามบินสนามบินไฮเดอราบาด มีเที่ยวบินขาออกจากสนามบินไฮเดอราบาด ระหว่างประเทศทั้งสิ้น 2 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาเข้าสนามบินไฮเดอราบาด ระหว่างประเทศทั้งสิ้น 2 เที่ยวบิน โดยมีตารางเที่ยวบินดังนี้

เที่ยวบินขาออกสนามบินไฮเดอราบาด ระหว่างประเทศ
เที่ยวบินขาเข้าสนามบินไฮเดอราบาด ระหว่างประเทศ