สนามบินแม่ฮ่องสอน - Mae Hong Son Airport (HGN)

สนามบินแม่ฮ่องสอน มีเที่ยวบินขาออกจากแม่ฮ่องสอน ภายในประเทศทั้งสิ้น 19 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาเข้าแม่ฮ่องสอน ภายในประเทศทั้งสิ้น 13 เที่ยวบิน โดยมีตารางเที่ยวบินดังนี้

เที่ยวบินขาออกแม่ฮ่องสอน ภายในประเทศ
เที่ยวบินขาเข้าแม่ฮ่องสอน ภายในประเทศ