สนามบินสนามบินดานัง - Airport (DAD)

สนามบินสนามบินดานัง มีเที่ยวบินขาออกจากสนามบินดานัง ระหว่างประเทศทั้งสิ้น 7 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาเข้าสนามบินดานัง ระหว่างประเทศทั้งสิ้น 12 เที่ยวบิน โดยมีตารางเที่ยวบินดังนี้

เที่ยวบินขาออกสนามบินดานัง ระหว่างประเทศ
เที่ยวบินขาเข้าสนามบินดานัง ระหว่างประเทศ