สนามบินชุมพร - Chumphon Airport (CJM)

สนามบินชุมพร มีเที่ยวบินขาออกจากชุมพร ภายในประเทศทั้งสิ้น 4 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินขาเข้าชุมพร ภายในประเทศทั้งสิ้น 3 เที่ยวบิน โดยมีตารางเที่ยวบินดังนี้

เที่ยวบินขาออกชุมพร ภายในประเทศ
เที่ยวบินขาเข้าชุมพร ภายในประเทศ