เที่ยวบิน ตารางบิน Virgin Australia

สายการบิน Virgin Australia มีเส้นทางการบินให้บริการ 6 เส้นทาง และจำนวนเที่ยวบิน 16 เที่ยวบิน ดังนี้

เส้นทางบิน เที่ยวบิน (Flight Number)
จาก Singapore ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ VA 5570 | VA 5571 | VA 5573 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Singapore VA 5572 | VA 5576 | VA 5578 |
จาก Singapore ไป ภูเก็ต VA 5723 | VA 5777 | VA 5779 | VA 5845 |
จาก สมุย ไป Singapore VA 5724 | VA 5879 |
จาก ภูเก็ต ไป Singapore VA 5776 | VA 5780 | VA 5781 |
จาก Singapore ไป สมุย VA 5878 |