เที่ยวบิน ตารางบิน United

สายการบิน United มีเส้นทางการบินให้บริการ 6 เส้นทาง และจำนวนเที่ยวบิน 8 เที่ยวบิน ดังนี้

เส้นทางบิน เที่ยวบิน (Flight Number)
จาก ภูเก็ต ไป Seoul UA 7303 |
จาก Seoul ไป ภูเก็ต UA 7304 |
จาก Tokyo ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ UA 7922 | UA 7971 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Tokyo UA 7955 | UA 7968 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Tokyo UA 7990 |
จาก Tokyo ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ UA 8003 |