เที่ยวบิน ตารางบิน SilkAir

สายการบิน SilkAir มีเส้นทางการบินให้บริการ 15 เส้นทาง และจำนวนเที่ยวบิน 38 เที่ยวบิน ดังนี้

เส้นทางบิน เที่ยวบิน (Flight Number)
จาก Vientiane ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ MI 5501 |
จาก สมุย ไป เชียงใหม่ MI 5641 |
จาก เชียงใหม่ ไป สมุย MI 5642 |
จาก ภูเก็ต ไป สมุย MI 5650 | MI 5652 | MI 5654 | MI 5656 | MI 5658 |
จาก สมุย ไป ภูเก็ต MI 5651 | MI 5653 | MI 5655 | MI 5657 | MI 5687 |
จาก สมุย ไป Singapore MI 5661 | MI 5663 | MI 771 | MI 773 |
จาก Singapore ไป สมุย MI 5664 | MI 772 | MI 774 |
จาก Singapore ไป ภูเก็ต MI 5892 | MI 754 | MI 756 | MI 758 |
จาก ภูเก็ต ไป Singapore MI 749 | MI 755 | MI 757 |
จาก Singapore ไป หาดใหญ่ MI 8314 | MI 8382 | MI 8462 |
จาก หาดใหญ่ ไป Singapore MI 8315 | MI 8383 | MI 8463 |
จาก Singapore ไป กระบี่ MI 8332 |
จาก กระบี่ ไป Singapore MI 8333 |
จาก Singapore ไป เชียงใหม่ MI 8426 | MI 8428 |
จาก เชียงใหม่ ไป Singapore MI 8429 |