เที่ยวบิน ตารางบิน Korean Air

สายการบิน Korean Air มีเส้นทางการบินให้บริการ 8 เส้นทาง และจำนวนเที่ยวบิน 13 เที่ยวบิน ดังนี้

เส้นทางบิน เที่ยวบิน (Flight Number)
จาก Seoul ไป ภูเก็ต KE 637 |
จาก ภูเก็ต ไป Seoul KE 638 |
จาก Seoul ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ KE 651 | KE 657 | KE 659 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Seoul KE 652 | KE 654 | KE 658 | KE 660 |
จาก Busan ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ KE 661 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Busan KE 662 |
จาก Seoul ไป เชียงใหม่ KE 667 |
จาก เชียงใหม่ ไป Seoul KE 668 |