เที่ยวบิน ตารางบิน Jetstar Asia

สายการบิน Jetstar Asia มีเส้นทางการบินให้บริการ 5 เส้นทาง และจำนวนเที่ยวบิน 9 เที่ยวบิน ดังนี้

เส้นทางบิน เที่ยวบิน (Flight Number)
จาก Singapore ไป สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ 3K 511 | 3K 513 | 3K 515 |
จาก สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ไป Singapore 3K 512 | 3K 516 |
จาก Singapore ไป ภูเก็ต 3K 535 | 3K 537 |
จาก ภูเก็ต ไป Singapore 3K 538 |
จาก หาดใหญ่ ไป Singapore 3K 572 |